Khóa Học Facebook Ads Cơ Bản Cho Người Mới

Chi tiết lên Camp chuẩn từng loại chiến dịch

  • Tăng like Fanpage
  • Chiến dịch thu tương tác, comment
  • Chiến dịch lượt xem video
  • Chiến dịch tin nhắn

Đây là nội dung trong khóa học Facebook Ads chuyên sâu, bạn tham gia ở link nhé

===>[[[   Khóa học Facebook Ads chuyên sâu   ]]]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *