Khóa Học Facebook Ads Cơ Bản Cho Người Mới

Bí kíp tối ưu giảm giá thầu quảng cáo

  • Ý nghĩa và bản chất của từng chỉ số trong báo cáo quảng cáo
  • Tối ưu quảng cáo để có chi phí trên mỗi tin nhắn, comment rẻ nhất

Đây là nội dung trong khóa học Facebook Ads chuyên sâu, bạn tham gia ở link nhé

===>[[[   Khóa học Facebook Ads chuyên sâu   ]]]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *