Khóa Học Facebook Ads Cơ Bản Cho Người Mới

5 Phương pháp target Facebook Ads

5 Cách Target Facebook Ads Hiệu Quả 2020 | Lưu Ý Cách 5

UPDATE 2020

Giờ đây, Target càng sâu giá quảng cáo của bạn càng cao, Facebook khuyến nghị các nhà quảng cáo nên target rộng

Và mình đã kiểm chứng!

Target bây giờ, nó nằm hầu hết ở … hình ảnh!

Khám phá thêm về bí mật này ở đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *